Teachings

  • Hari har hriday mein Bhagwan viraajte hain.

  • Kan-kan mein Bhagwan ka vaas hai.

  • Karm hi bandagi hai.

  • Satya hi Shiv hai, Shiv hi Sundar hai.

  • Apne aap ko karta na maano.

  • Param pita parmatma ek hai.